ମାନ୍କେଲ କିଏ?

 • ଆମର କମ୍ପାନୀ ନାମ:
  ଶେନଜେନ୍ ମାନକେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲି।

  2013 ରେ ଶେ Shenzhen ୍ଜିନରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ the R&D ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 80 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ |ଏବଂ ଏହା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଦେଖାଏ |

 • ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ:
  ମାନକେଲ୍ |

  ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟରଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ, ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ବାଣ୍ଟିବା ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗ ଖୋଲିଛୁ |ସେବେଠାରୁ ମଙ୍କେଲ ଆମର ନୂତନ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି |ଅତୀତର ଗଭୀର ମୂଳଦୁଆକୁ ମିଶାଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ |

କମ୍ପାନୀ

 • 8+

  ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବର୍ଷ |
 • 15+

  ଘରୋଇ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟ |
  ପ୍ରାଧିକରଣ
 • 5+

  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରାଧିକରଣ |
 • 2

  ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର |
 • 13000 ମି2

  ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା |
about us

9+

ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବର୍ଷ |

15+

ଘରୋଇ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟ |
ପ୍ରାଧିକରଣ

5+

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରାଧିକରଣ |

2

ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର |

13000M²

ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା |

ଶେନଜେନ୍ ମାନକେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହା ନବସୃଜନ ସହର ଶେଞ୍ଜେନରେ ଅବସ୍ଥିତ |ଆମେ 2013 ଠାରୁ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟରର ସବୁଠାରୁ ପେସାଦାର ଉତ୍ପାଦକ ହେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ବିକାଶର ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେ ଆମର ମୂଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ମାନକକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛୁ |

ମାନକେଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ-ନୂତନ ସ୍ independent ାଧୀନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଅଧୀନରେ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦ, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖୋଲିଛି |ଆମର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା ଅଖଣ୍ଡତା, ନବସୃଜନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କର୍ପୋରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛି |

ଆମର ପ୍ରଥମ ନୂତନ “ମଙ୍କେଲ୍” ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଦୃଶ୍ୟ ପୋର୍ସେ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟରକୁ ଜର୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା ମାନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା |ଆମେ ଉତ୍ପାଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ପାଦର ନିରାପତ୍ତା ସର୍ବଦା ଆମର R&D କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା |ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଚ iding ିବା ଧାରଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର |ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଅଧିକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶରେ ଅଛି |ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ଏବଂ ସୁଗମ ପରିବହନ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ |

ଆପଣଙ୍କ ନିମ୍ନ-କାର୍ବନ ଭ୍ରମଣ ପଥରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍କେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ରାଇଡିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସ୍ୱାଗତ!

company

ତୁମର ସବୁଜ ଏବଂ ସହଜ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ |

Our Mission

ଆମର ଦର୍ଶନ

ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ |

Eco city transport. Autumn season background. Active lifestyle. Electric scooter in autumn park. Electric transport. Urban transport.

ଆମର ମିଶନ୍ |

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ |

Our Vision

ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ

ଅଖଣ୍ଡତା, ନବସୃଜନ, ଗୁଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ |

ମାନକେଲର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ |

1-1

ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାପ ଅଧିକ ବ, ୁଛି, ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଧାରଣା ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡୁଛି, ଆମେ ସ୍ independent ାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କ’ଣ କରିପାରିବା?ଆମେ ଏହା କିପରି କରିପାରିବା?

1916 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ first ର ପ୍ରଥମ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ଏହା 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ମହାମାରୀ ବିସ୍ତାରର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି | ।ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ଚଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |ମାନ୍କେଲ ଏପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଭିନବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସମାଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଗର୍ବିତ |

ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ --- ମଙ୍କେଲ ଚାଇନାର କମ୍ପାନୀ ନାମ ମଙ୍କେ ର ଟ୍ରାନ୍ସଲିଟ୍ରେସନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏବଂ ମଙ୍କେ ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ମିଶନର ଦିଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ --- ଅର୍ଥାତ୍ “ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ” |

ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଥମ ବିଚାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସବୁଜ ଧାରାର ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ |ତେଣୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ପରିବହନ ଉତ୍ପାଦର ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅଭିନବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା, ଏହି ଆଶା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ | ପରିବହନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ |

ମଙ୍କେଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ଏବଂ ସହଜ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ହେଉ |

କମ୍ପାନୀର ବିକାଶ ଇତିହାସ |


 • 2021

  ତିନୋଟି ନୂତନ ଆତ୍ମ-ବିକଶିତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ମଡେଲଗୁଡିକ ସଫଳତାର ସହିତ ସଫଳ ହେଲା |
  ବ୍ୟାଚରେ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲା |
  ସମଗ୍ର ବିଶ୍ over ରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ |
  ଅଧିକ ସ୍ developed- ବିକଶିତ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
  ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ R&D ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି |
 • 2020

  ମାନକେଲ୍ କାରଖାନା ଏକ ନୂତନ ରାଉଣ୍ଡ ହାସଲ କଲା |
  ISO9001 ଏବଂ BSCI ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
  ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ୱୟଂ ବିକଶିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅଛି |
  CE, FCC, TUV ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାସ୍ କଲା |
 • 2019

  ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ - ମଙ୍କେଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କଲୁ |
  ମାନକେଲ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ 80 ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ |
  ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ |
  ସେହି ବର୍ଷ, ମାନକେଲର କର୍ପୋରେଟ୍ ବାର୍ଷିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ |
  ଦେୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା |
 • 2018

  3 ଟି ନୂତନ ମାନକେଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏକାଧିକ ହାସଲ କରିଛି |
  ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |
 • 2017

  ପ୍ରଥମ ମାନକେଲ୍ ଭ physical ତିକ କାରଖାନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା |
  ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗମିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା, ଶେନଜେନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା |
 • 2016

  ମାନକେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |
  ECO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ |
 • 2015

  ମାନକେଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସଫଳତାର ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇ ବିକ୍ରି ହେଲା |
  ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ |

2013

ଚାଇନାର ଶେନ୍‌ଜେନ୍‌ରେ ମାନକେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ |
ମଙ୍କେଲ ଅଧୀନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛି |

ମାନକେଲ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର |

Mankeel Products&Quality Certification (1)
Mankeel Products&Quality Certification (2)
Mankeel Products&Quality Certification (3)
Mankeel Products&Quality Certification (4)
Mankeel Products&Quality Certification (5)
Mankeel Products&Quality Certification (6)
Mankeel Products&Quality Certification (7)
Mankeel Products&Quality Certification (8)
Mankeel Products&Quality Certification (9)
Mankeel Products&Quality Certification (10)

ମାନକେଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଦାମ |

ଆମର ସହଭାଗୀ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ 4 ଟି ସ୍ independent ାଧୀନ ବିଦେଶ ବିଦେଶ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ବ୍ରିଟେନ, ଜର୍ମାନୀ, ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରୟ ପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ।ଏହି ସମୟରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଗୋଦାମ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ |କାରଣ ଆମେ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା ସହିତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଦାବି ଅଛି ତେବେ ଡ୍ରପ୍ ସିପିଂ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହାୟକ ସୁବିଧା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ଯୋଗାଇପାରେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମିଶନ୍ |

Mankeel International Warehouse (1)
Mankeel International Warehouse (3)
Mankeel International Warehouse (4)
Mankeel International Warehouse (2)

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |